U bent hier:

Walnoten en hazelnoten op de Friese klei.

01/09/2018

Achterneven Gemit en Jelle Seerp Jukema hebben beide boven Harlingen een akkerbouwbedrijf met aardappelen, suikerbieten en graan. Ze zien dat er steeds meer en vaker met kunstmest en chemische middelen gewerkt moet worden om een goed gewas te krijgen en dat tegelijkertijd het organische stofgehalte en het bodemleven (wormen, schimmels e.d.)  achteruit lopen. Om het tij te keren experimenteren ze met groenbemesters en gemengde teelten. Voorjaar 2018 hebben ze hun bedrijven verrijkt met een kleine honderd walnootbomen met hazelnoten, waartussen ze groenten willen verbouwen. Met dit soort “voedselbos” hopen ze verder te werken aan de verbetering van het organische stofgehalte van de bodem en het bodemleven. Met de introductie van bomen en struiken hopen ze ook dat er meer natuurlijke vijanden komen van de plaagorganismen op hun gewassen, zodat er minder bestreden hoeft te worden.