U bent hier:

FruitVerdientVooruit bijeenkomst 4 nov

27/10/2022

Delphy sluit het project DUIT op 4 november 2022 af van 13 tot 17 uur aan de Molenspoor 2 in Werkhoven

zie hier voor meer info

Slotevent project DUIT: Fruit Verdient Vooruit - Duit (duit-nu.nl)

Slotevent project DUIT: Fruit Verdient Vooruit
Op vrijdag 4 november 2022 zal het slotevent van het project DUIT plaatsvinden bij het bedrijf
Landrust van ondernemer Hans van der Wind te Werkhoven. Afgelopen jaren hebben drie
ondernemers in de provincie Utrecht gewerkt aan thema’s rondom duurzaamheid: Precisieteelt,
Biologische fruitteelt, Notenteelt en Klimaat-effectieve investeringen.
Kennis delen met de sector
Op die middag willen we onze bevindingen delen met de sector. Hiervoor organiseren we
interactieve workshops, staan experts gereed voor het verstrekken van gerichte informatie en bieden
we inzicht in de nieuwste innovatieve ontwikkelingen over toekomstgerichte investeringen. Het
definitieve programma wordt gepubliceerd op www.duit-nu.nl.
Wat willen we bereiken?
Doel van het event is om landbouwondernemers in de provincie Utrecht en fruittelers in Nederland
te informeren over kansrijke investeringen in duurzame productie van fruit en noten. In 2014 hebben
we een soortgelijk event georganiseerd. Sindsdien hebben al veel toekomstgerichte ondernemers in
de sector geïnvesteerd in duurzame productiemiddelen en –methoden zoals zonnepanelen,
precisieteelt, spuittechniek en omschakeling naar biologische teelt. Met nieuwe uitdagingen op het
gebied van klimaat kunnen ook ondernemers die tot nu toe nog twijfelden, op hun eigen wijze gaan
investeren in duurzaamheid!
Programma
Het event biedt informatie over de vier thema's van DUIT: Precisieteelt, Energiezuinig telen en het
gebruik van fossiel-vrije energiebronnen, biologische teelt en de mogelijkheden van notenteelt als
bron van eiwitten. We doen dit door een combinatie van workshops, een kennisplein met experts
over de thema's en een opstelling met nieuwe innovatieve productiemiddelen. Aan bezoekers willen
we hun mening vragen over hun investeringsbereidheid in duurzame productiemiddelen en of ze al
voldoende voorbereid zijn op de toekomst.