U bent hier:

Lidmaatschap

Activiteiten: jaarlijks worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd, waarbij bedrijven zich presenteren en kennis en ervaring worden uitgewisseld. Daarnaast worden over bepaalde thema’s gastsprekers uitgenodigd. Voor innovatie zal onderzoek worden gestimuleerd.  Voor beginnende telers kunnen cursussen worden georganiseerd. Communicatie verloopt via de website, nieuwsbrieven en verenigingsmail.

Lidmaatschap: de leden van de notenvereniging zijn walnoten- en hazelnotentelers- en kwekers, notenverwerkers en personen die op een andere manier bezig zijn met notenprojecten. Ook belangstellenden en particulieren, die bijvoorbeeld een verzameling notenbomen van verschillende soorten en/of rassen bezitten kunnen lid worden. Bij interesse kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier: lid worden.

Lidmaatschap voordelen: bent u lid dan heeft u ook toegang tot veel informatie over de aanleg van boomgaarden, rassenkeuze, verwerking, ziekten en plagen, nieuwsbrieven, leden nieuws etc. etc. Speciaal voor de leden van de notenvereniging is er de niet commerciele-kennisapp via WhatsApp opgezet door leden - voor leden. Voor de commerciele onderwerpen is er een separate WhatsApp-groep aangemaakt. 

Lidmaatschap opzeggen: U kunt uw lidmaatschap per e-mail opzeggen bij het secretariaat (info@notenvereniging.nl). Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Ontvangen wij uw opzegging voor 1 december, dan eindigt uw lidmaatschap met ingang van het daarop volgende kalenderjaar. 

De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd, ongeacht het moment van opzegging of van het einde van het lidmaatschap. Wij restitueren geen (deel van de) contributie.