U bent hier:

Vereniging

Het doel van de vereniging is om de teelt van noten (walnoten, hazelnoten en andere noten) in ons land te stimuleren. De vereniging behartigt de belangen van de leden op het gebied van teelt, bewaring, afzet en verwerking van noten.om de notenteelt in te stimuleren.

De Nederlandse Notenvereniging is opgericht in juli 2017.

Op deze website kunt u lezen hoe we dat doen en hoe u mee kunt doen. Want noten zijn gezond en kunnen prima in ons land groeien!

Activiteiten: jaarlijks worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd, waarbij bedrijven zich presenteren en kennis en ervaring worden uitgewisseld. Daarnaast worden over bepaalde thema’s gastsprekers uitgenodigd. Voor innovatie zal onderzoek worden gestimuleerd.  Voor beginnende telers kunnen cursussen worden georganiseerd. Communicatie verloopt via de website, nieuwsbrieven en verenigingsmail.

Lidmaatschap: de leden van de notenvereniging zijn walnoten- en hazelnotentelers- en kwekers, notenverwerkers en personen die op een andere manier bezig zijn met notenprojecten. Ook belangstellenden en particulieren, die bijvoorbeeld een verzameling notenbomen van verschillende soorten en/of rassen bezitten kunnen lid worden.